!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Raanana

Ra'anana; Raannana; Ra'annana  רעננה [Ra'anana]   ‏رعنانا‎‎ [Ra'nạnạ] 

původně • originally: Raanania (רענניה)


Gan Hai Raanana
(= Living Garden) • Raanana Zoo • Raanana Mini Zoo • Pinat Hai Raanana (Children's Zoo or literally Living Corner)
גן חי רעננה  [Gan Khay Ra'anana] • פינת חי רעננה  [Pinat Khay Ra'anana]
32°11'15"N, 34°51'08"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0060A
     
 
Raanana Park
Raanana, 43500
ISRAEL
 
Raanana Park:
+972 97400270
+972 97713275
 
Raanana Park:
+972 97713403
 
Raanana Park:
roeed☼raanana.muni.il
 
www.raanana.muni.il/...  
 
mini zoo, která se nachází v populárním Raanana Parku - kočky bažinné, lišky, nosáli, mývali, jezevci, mangusty, fretky, kočkodani, jeleni, kozorožci, lamy, ovce, kozy, osli, dikobrazi, nutrie, králíci, kaloni, papoušci, turaka, dravci, emu, čápi, pávi, bažanti, perličky, pelikáni a vodní ptáci (většina na jezeře v parku), želvy, leguáni...

mini zoo, which is located in the popular Raanana Park - jungle cats, foxes, coatis, raccoons, badgers, mongooses, ferrets, vervet monkeys, deer, ibexes, llamas, sheep, goats, donkeys, porcupines, nutrias, rabbits, fruit bats, parrots, turacos, raptors, emus, storks, peacocks, pheasants, guinea fowl , pelicans and waterfowl (most on the lake in the park), tortoises, iguanas...

dětská zoo, další atrakce v parku, včetně dětského hřiště
petting zoo, other attractions in the park, including children's playground

kavárna v parku
café in the Park

N/A (1996 - Raanana Park)

městská
municipal

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2017
           


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 11.02. 2014 Poslední úprava 11.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.