!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ramat Rachel

 רמת רחל [Ramat Rakhel]


Eyal's Farm
  חוות אייל‎ [Khavat Eyal]
31°44'27"N, 35°13'00"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0149B
     
 
Ramat Rachel
ISRAEL
 
+972 26702930
 
+972 26702330
 
zoo☼krr.co.il
 
www.havateyal.co.il
www.krr.co.il/... ; www.krr.co.il/...
 
dětská zoo na farmě - ovce, kozy, králíci, morčata, drobní hlodavci (křečci, potkani, pískomilové...), papoušci, pávi, slepice, husy, kachny, vodní i suchozemské želvy, leguáni, okrasné ryby...

children's zoo on the farm - sheep, goats, rabbits, guinea pigs, small rodents (hamsters, brown rats, gerbils...), parrots, peacocks, chickens, geese, ducks, aquatic and terrestrial turtles, iguanas, ornamental fish...

dětská zoo
petting zoo

N/A

2005

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 03.03. 2014 Poslední úprava 03.03. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.