!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Revivim

 רביבים [Revivim] 

původně • origonally: Tel HaTzofim (תל הצופים)


Chai Negev Zoo
Hai Negev Zoo (= Living Negev)
גן הזואולוגי חי נגב [Gan haZoologi Khay Negev] 
31°02'16"N, 34°42'55"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0033A
     
 
Revivim, 85515
ISRAEL
 
+972  86562688
+972 542401261
 
+972 86562739
 
chai-negev☼bezqint.net
 
www.chai-negev.net/... +
 
pouštní zoo - šakali, lišky, malé kočky, paviáni, velbloudi, lamy, alpaky, jeleni, paovce, divočáci, hlodavci, pštrosi, papoušci, dravci, sovy, vodní ptáci, pávi, želvy, domácí zvířata...

desert zoo - jackals, foxes, small cats, baboons, camels, llamas, alpacas, deer, Barbary sheep, wild boars, rodents, ostriches, parrots, birds of prey, owls, waterfowl, peacocks, turtles, domestic animals...

dětská zoo, ekopark, indiánská vesnice, kazašská vesnice, africká vesnice, vláček, ubytování
children's zoo, ecopark, Amerindian village, Kazakh village, African village, mini train, accommodation

restaurace
restaurant

duben 2003
April 2003

soukromé (?)
private (?)

1,6 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.02. 2014 Poslední úprava 02.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.