!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Rosh Pina

Rosh Pinna  ראש פינה [Rosh Pina]   Roš Pina

původně • originally: Gei Oni (גיא אוני)


Pinat Hai Villa Tehilla
(= Children's Zoo or literally Living Corner)
  פינת חי וילה תהילה‎ [Pinat Khay Villa Tehilla]
32°58'13"N, 35°32'08"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0130B
     
 
HaHalutzim 7
Rosh Pina
ISRAEL

Postal address:
PO Box 12
Rosh Pina 12100
ISRAEL
 
+972 46937788
+972 46935336
 
+972 46930861
 
info☼villa-tehila.co.il
 
www.villa-tehila.co.il/...
 
dětská zoo Hotelu Villa Tehilla - pouštní lišky, fretky, poníci, koně, lamy, ovce, kozy, králíci, morčata, veverky, křečci a další hlodavci, papoušci, zelení pávi, slepice, kachny, želvy, leguáni, akvária s tropickými sladkovodními rybami...

children's zoo of Villa Tehilla Hotel - sand foxes, ferrets, ponies, horses, llamas, sheep, goats, rabbits, guinea pigs, squirrels, hamsters and other rodents, parrots, green peacocks, chickens, ducks, turtles, iguanas, aquariums with tropical freshwater fishes...

dětská zoo, bazén, ubytování
petting zoo, swimming pool, accommodation

restaurace, hotel
restaurant, hotel

N/A

zřejmě soukromé
perhaps private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 27.02. 2014 Poslední úprava 27.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.