!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Safed

Zefat, Tzefat, Tsfat  צפת [Tzfat]   صفد‎ [Ṣafad] 


Animal Park of Blue Valley Park
Park HaHai of Park Emek HaTehelet
  פארק החי של פארק עמק התכלת‎ [Park haKhay shel Park Emek HaTekhelet]
32°58'20"N, 35°29'57"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0144A
     
 
Park Emek HaTehelet
Safed
ISRAEL
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
www.kkl.org.il/...
www.kkl.org.il/...
 
 
nový Park zvířat v Parku Modré údolí - adaxi, axisi, kozorožci, pštrosi, emu, pelikáni, vodní ptáci...

new Animal Park in Blue Valley Park - addaxes, chitals, ibexes, ostriches, emus, pelicans, waterfowl...

další turistické atrakce parku
other tourist attractions of the park

pikniková místa
picnic areas

2011

národní - Židovský národní fond (קרן קימת לישראל)
national - Jewish National Fund (קרן קימת לישראל)

58 ha (celý park)
58 ha (the whole park)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 03.03. 2014 Poslední úprava 03.03. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.