!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Savyon

Savion   סביון [Saviyon]   إسدود‎ [Isdud]  Savijon

mnoho zdrojů uvádí Ganei Yehuda (dříve samostatný mošav, od roku 2003 součást Savijonu) • many sources mention Ganei Yehuda (formerly independent moshav, since 2003 part of Savyon)


Gan Gurim Ganei Yehuda
(= Garden of cubs and also name of popular childrn's book by Rafael Saporta)
  גן גורים גני יהודה‎ [Gan Gurim Ganey Yehuda]
32°02'17"N, 34°52'34"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0079B
     
 
HaZayit 34
Ganei Yehuda
Savyon
ISRAEL
 
+972 37369926
+972 523361673
+972 722160622
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
dětská zoo (původně byla v kibucu Kfar Azar) - fretky, kozy, ovce, osli, koně, králíci, morčata, papoušci (od nejobyčejnějších druhů po lori a kakadu), kachny, perličky, slepice, krůty, holubi, leguáni, hadi...

children's zoo (originally was in Kibbutz Kfar Azar) - ferrets, goats, sheep, donkeys, horses, rabbits, guinea pigs, parrots (from most common species to lorikeets and cockatoos), ducks, guinea fowl, chickens, turkeys, pigeons, iguanas, snakes...

dětská zoo, dětské hřiště
petting zoo, children's playground

prodej zmrzliny a studených nápojů
selling of ice-cream and cold drinks

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 15.02. 2014 Poslední úprava 15.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.