!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Sde Nehemia

Sde Nehemya  שדה נחמיה [Sde Nekhemya]    Sde Nechemja

původně • originally: Huliot (חוליות)


Eli's Reptile Corner Sde Nehemia
פינת הזוחלים של אלי בשדה נחמיה  [Pinat haZokhalim shel Eli b'Sde Nekhemya]
33°11'10"N, 35°37'24"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0059A
     
 
Sde Nehemia, 12145
ISRAEL
 
+972 543153040
+972 523554790
 
N/A
 
elib☼sde-nehemia.org.il
 
www.2all.co.il/...
www.coupon424.co.il/...
 
 
malé terárium s okolo 30 druhy zvířat - hadi, leguáni, agamy, scinci a další ještěrky, želvy, žáby, ryby, pavouci, strašilky, švábi, šneci a další bezobratlí, papoušci, drobní exotičtí pěvci, fretky...

small terrarium with around 30 species of animals - snakes, iguanas, agamas, skinks and other lizards, turtles, frogs, fish, spiders, stick insects, cockroaches, snails and other invertebrates, parrots, small exotic songbirds, ferrets...

interakce s hady
interaction with snakes

N/A

N/A

zřejmě soukromé (Eli Burstein)
probably private (Eli Burstein)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 10.02. 2014 Poslední úprava 10.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.