!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Sderot

Sederot  שדרות [Sderot]    سديروت [Sidīrūt]


Hai-Bar Sderot
(= Wildlife Reserve or literally Life Wild)
  חי-בר שדרות‎ [Khay-Bar Sderot]
31°31'34"N, 34°35'44"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0154A
     
 
Sderot
ISRAEL
 
+972 524713333
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
mini zoo - fretky, opice, antilopy, poníci, koně, osli, kozy, králíci, morčata, čápi, krůty, slepice, holubi a další ptáci, hadi, želvy... V roce 2009 ji město chtělo zavřít, což strhlo vlnu nevole obyvatel a následnou podpisovou petici proti uzavření mini zoo. Ta nakonec zůstala, ale město ji zcela přestalo financovat. Mini zoo se potýká s nedostatkem financí - rok a půl poté, co město ukončilo financování, odsud Ministerstvo zemědělství odvezlo deset podvyživených koní a 6 oslů. O moc lépe na tom nejsou ani ostatní zvířata.

mini zoo - ferrets, monkeys, antelopes, ponies, horses, donkeys, goats, rabbits, guinea pigs, storks, turkeys, chickens, pigeons and other birds, snakes, turtles... In 2009, the municipality wanted to close it, what aroused the wave of displeasure of the people and subsequent signature petition against the closure of mini zoo. Finally it remained, but the municipality completly stopped financing. Mini zoo is facing a shortage of funds - a year and a half after the city stopped the financing, the Ministry of Agriculture take away ten malnourished horses and six donkeys. Nor other animals are not in much better condition.

dětská zoo
petting zoo

N/A

1986

městské
municipal

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 08.03. 2014 Poslední úprava 08.03. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.