!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Sdot Yam

Sedot Yam  שדות ים [Sdot Yam]   Sdot Jam


Havat Sdot Yam
(= Ranch or Farm)
  חוות שדות ים‎ [Khavat Sdot Yam]
32°29'50"N, 34°53'26"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0138A
     
 
Sdot Yam
ISRAEL
 
+972 524768781
+972 46364533
 
N/A
 
N/A
 
www.sdot-yam.org.il/...
 
mini zoo na farmě - nosáli, koně, osli, poníci, kozorožci, kozy, ovce, králíci, morčata, papoušci, pávi, slepice, kachny, husy, holubi atd. + několik zachráněných zvířat (dravci, sovy, racci...)

mini zoo in the farm - coatis, horses, donkeys, ponies, ibexes, goats, sheep, rabbits, guinea pigs, parrots, peacocks, chickens, ducks, geese, pigeons etc. + several rescued animals (raptors, owls, gulls...)

dětská zoo, jízda na ponících
children's zoo, pony riding

bar, restaurace
bar, restaurant

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.03. 2014 Poslední úprava 02.03. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.