!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Shaar HaGolan

Sha'ar HaGolan  שער הגולן [Sha'ar HaGolan]  Šaar ha-Golan


Pinat Hai Shaar HaGolan
(= Children's Zoo or literally Living Corner; also Hebrew name of the Park)
פינת חי שער הגולן‎ [Pinat Khay Sha'ar HaGolan]
předešlé názvy  •  former names
původně • originally
(ENG) Meshek Yeladim Shaar HaGolan (= Kids Farm)
(HEB) משק ילדים שער הגולן [Meshek Yeladim Sha'ar HaGolan]
32°41'19"N, 35°36'10"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0076A
     
 
Shaar HaGolan
ISRAEL
 
+972 46677619
+972 523864230
 
N/A
 
klass☼shaar-hagolan.co.il
 
www.shaar-hagolan.co.il/...  
 
maličká stará dětská zoo (většina zvířat v jednom výběhu) - opice, kozy, kozorožci, jeleni, poníci, hlodavci, pštrosi, dravci, sovy, bažanti, pávi, želvy (reintrodukce želv), švábi...

tiny old children's zoo (most of animals in one enclosure) - monkeys, goats, ibexes, deer, ponies, rodents, ostriches, raptors, owls, pheasants, peacocks, turtles (reintroduction of turtles), cockroaches...

dětská zoo
petting zoo

N/A

N/A (Benjamin Spiegel a Joel Klass); od 1978 na současném místě
N/A (Banjamin Spiegel and Joel Klass); since 1978 in the current place

kolektivní (kibuc)
collective (kibbutz)

0,2 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 14.02. 2014 Poslední úprava 14.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.