!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Shekhanya

 שכניה [Shekhanya]  Šechanja


Zooharakim
(the name is a pun - "זו" [zu or zoo] sounds like zoo, but doesn't mean zoo (means "it" or "this"), so zoo harakim mens "it's insect" and as a pun can be translated also as "insect zoo")
זוחרקים  [ZuKharakim]
32°50'48"N, 35°14'50"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0046A
     
 
Shekhanya
ISRAEL
 
+972 49998212
+972 502971962
 
N/A
 
yaacov_b☼012.net.il
 
www.meital-labs.co.il/...
 
nová hmyzí a plazí zoo, která je součástí návštěvnického centra Laboratoře Meital (zabývá se hmyzem - chov, biotechnologie, testování léčiv atd.) - hadi, želvy, agamy, chameleoni, gekoni, bazilišci, scinci, štíři, pavouci, strašilky, švábi, mravenci, včely, kaloni...

new insect and reptile zoo, which is part of the visitor center of Meital Laboratories (dealing with insects - breeding, biotechnology, medicine testing etc.) - snakes, turtles, agamas, chameleons, geckos, basilisks, skinks, scorpions, spiders, stick insect, cockroaches, ants, bees, fruit bats...

návštěvy po předchozí domluvě; prodej hmyzu a plazů
visits by previous appointment; selling of insect and reptiles

N/A

25. září 2012
25th September 2012

Meital Laboratories (מיטל מעבדות)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.02. 2014 Poslední úprava 06.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.