!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tel Aviv

Tel Aviv - Jaffa (Jafa, Yaffo, Yafo)  תל אביב [Tel Aviv] ; תל אביב-יפו [Tel Aviv-Yafo]   تل أبيب‎ [Tall Abīb] ; تل أبيب يافا‎  [Tall Abīb Yāfā]


HaKhava Tel Aviv
(= The Farm)
  החווה בתל אביב‎ [HaKhava Tel Aviv]
předešlé názvy  •  former names
(ENG) Ptolemy Aviv Farm (?)
(HEB) חוות תלמי אביב [Khavat Tolmei Aviv]
32°05'37"N, 34°48'27"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0082B
     
 
Mitham Rash Tzipor
Yehoshua Garden
Rokah st.
Tel Aviv
ISRAEL
 
+972 36138286
 
+972 36138311
 
info☼hachava.org.il
 
www.hachava.org.il
 
dětská zoo a skleník motýlů na turistické a vzdělávací farmě - ovce, kozy,králíci, morčata, emu, papoušci, pávi, slepice, perličky, vodní ptáci, motýli...

children's zoo and butterfly glasshouse of tourist and education farm - sheep, goats, rabbits, guinea pigs, emus, parrots, peacocks, chickens, guinea fowl, waterfowl, butterflies...

dětská zoo, dětské hřiště a mnoho dalších atrakcí z oblasti zemědělství a přírody (pozorovatelna ptáků, zeleninová zahrada, zahrada koření a léčivek...)
petting zoo, children's playground and many other attractions of ​​agriculture and nature sphere (bird-watching observatory, vegetable garden, garden of spices and medicinal plants...)


1918 - farma (Jichak Leib Goldberg); ??? - zoo (mnohem později)
1918 - the farm (by Jitzhak Leib Goldberg); ??? - zoo (much later)

městská -  Úřad hospodářského rozvoje Tel Aviv - Jaffa s.r.o. - vlastněný městem (הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו בע"ם), dříve město Ramat-Gan), původně (do 1935) soukromá (Jichak Leib Goldberg)
municipal - Economic Development Authority Tel Aviv - Jaffa Ltd. - owned by the municipality (הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו בע"ם), formerly Ramat Gan municipality, originally (up to 1935) private (Jitzhak Leib Goldberg)

7 ha (celá farma)
7 ha (the whole farm)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
~ 2013
           


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 16.02. 2014 Poslední úprava 16.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.