!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tel Aviv

Tel Aviv - Jaffa (Jafa, Yaffo, Yafo)  תל אביב [Tel Aviv] ; תל אביב-יפו [Tel Aviv-Yafo]   تل أبيب‎ [Tall Abīb] ; تل أبيب يافا‎  [Tall Abīb Yāfā]


The I. Meier Segals Garden for Zoological Research
Meier Segals Zoo • Tel Aviv University Zoo
הגן למחקר זואולוגי ע''ש א. מאור סיגלס‎ [HaGan l'Mekh'kar Zoologi al shem I. Meier Segals] • הגן זואולוגי ע''ש מאור סיגלס‎ [HaGan Zoologi al shem Meier Segals] •  הגן זואולוגי אוניברסיטת תל אביב‎ [HaGan Zoologi Universitat Tel Aviv]
další názvy  •  other names
1931 - 1948
(ENG) Biological - Pedagogical Institute
(HEB) המכון הביולוגי-פדגוגי [HaMakhon haBiyologi - Pedagogi]

1953 - ??
(ENG) Academic Institute for the Natural Sciences
(HEB) המכון האוניברסיטאי למדעי הטבע [HaMakhon haUniversitay l'Madaey haTeva]

z tohoto Institutu v roce 1981 vznikly de facto dvě zoo - tato byla oficiálně přestěhována do nového kampusu Univerzity v Ramat Avivu, ovšem část zůstala na svém původním místě a byla převedena na Společnost pro ochranu přírody (viz. Ganey HaTeva Tel Aviv)

in 1981, of this Institute de facto two zoos were created - this one was officially moved to a new University campus in Ramat Aviv, but part remained in its original location and was transferred to the Society for the Nature Protection (see Ganey HaTeva Tel Aviv)

?? -> 1995
(ENG) The Canadian Centre for Ecological Zoology-Research Zoo
32°06'44"N, 34°48'28"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0022A
     
 
Tel Aviv University, Dept. of Zoology
Klausner street
Ramat Aviv, 69978
ISRAEL
 
+972 36407202
+972 36405148 (for visit)
 
+972 36409403
 
zoo_garden☼tauex.tau.ac.il
ronev☼post.tau.ac.il
ronmi☼post.tau.ac.il
teva☼tauex.tau.ac.il (for visit)
 
www.zoo.tau.ac.il
www.tau.ac.il/...
 
 
univerzitní zoo specializovaná hlavně na izraelskou a okolní faunu - patří mezi nejvýznamnější zoo Izraele. Historie této zoo byla poněkud kuriózní... Vznikla v roce 1931 jako Bilogicko pedagogický institut, který měl trénovat učitele přírodních věd, mj. prostřednictvím praxe s živými zvířaty. Nejvýznamnější v té době byla kolekce dravých ptáků (včetně několika vzácných druhů). V roce 1953 byla přestěhována do Abu Kabir (oficiálně Givat Herzl) a jako předvoj pozdějšího vzniku nové univerzity přejmenována na Univerzitní Institut pro přírodní vědy. V roce 1956, když byla založena Univerzita Tel Avivu, stal se institut její součástí. V roce 1981 vznikl nový kampus univerzity v Ramat Avivu a zoo tam byla oficiálně přestěhována. Ovšem část zůstala na svém původním místě, byla převedena na Společnost pro Ochranu přírody a existuje dodnes (jako Park přírody - Ganey HaTeva). Ačkoli byla oficiálně zoo přestěhována, fakticky se rozdělila na dvě.
Hyeny, karakali, kočky pouštní a další malé kočky, medojedi, vydry, kuny, tchoříci, mangusty, šakali, lišky, fenci, daňci mezopotámští, gazely, kozorožci, divočáci, dikobrazi, malí hlodavci, damani, kaloni, dravci, sovy, pěvci, kukačky, ledňáčci, dropi obojkoví, stepokuři, jeřábi, pelikáni, plameňáci, ibisi, volavky, kolpíci, racci, kormoráni, chřástali, slípky, vodní ptáci, hadi, ještěrky, želvy, krokodýli, mloci, axolotli, čolci, žáby... (v mnoha případech místní poddruhy a druhy)

university zoo specialized mainly in Israel and the surrounding fauna - it belongs among the most important zoos of Israel. The history of the zoo was a bit curious... It was founded in 1931 as a Biological-Pedagogical Institute, which had to train teachers of natural sciences, by way of practice with live animals among others. A collection of birds of prey (including several rare species) was the most important at the time. In 1953, it was moved to Abu Kabir (officially Givat Herzl) and as the vanguard of later foundation of new university was renamed to University Institute for the Natural Sciences. In 1956, when the Tel Aviv University was founded, the institute became part of that. In 1981, a new university campus in Ramat Aviv was build and the zoo was officially moved there. However part remained in its original location, was transferred to the Society for the Protection of Nature and exists till now (as Nature Park - Ganey HaTeva) . Although the zoo was officially moved, in actual fact was split in two.
Hyenas, caracals, desert cats and other small cats, honey badgers, otters, martens, marbled polecats, mongooses, jackals, foxes, fennec foxes, mesopotamian fallow deer, gazelles, ibexes, wild boars, porcupines, small rodents, hyraxes, fruit bats, raptors, owls, songbirds, cuckoos, kingfishers, houbara bustards, sandgrouse, cranes, pelicans, flamingos, ibises, herons, spoonbills, gulls, cormorants, corncrakes, swamphens, waterfowl, snakes, lizards, turtles, crocodiles, salamanders, axolotles, newts, frogs... (local subspecies and species in many cases)

prohlídky (s průvodcem) po předchozí domluvě, Univerzity má i botanickou zahradu a zoologické muzeum
(guided) tour by previous appointment, the University has also Botanical garden and Zoological Museum

N/A

1931 (Yehoshua Margolin) - jako Biologicko pedagogický Institut na ulici Yehuda Halevy; 1953 - jako Univerzitní institut přírodních věd; od 1956 - součást Univerzity Tel Aviv; 1981 - přestěhování na současné místo (přičemž část zůstala na svém původním místě, byla převedena na Společnost pro ochranu přírody a stala se tak jinou zoo - Ganey HaTeva Tel Aviv)

1931 (by Yehoshua Margolin) - as Biological - Pedagogical Institute on Yehuda Halevy street; 1953 - as University Institute for the Natural Sciences; since 1956 - part of Tel Aviv University; 1981 - moved to current location (while part remained on original place, was transferred to Society for the Nature Protection and so became another zoo - Ganey HaTeva Tel Aviv)

Univerzita Tel Aviv
Tel Aviv University

2,8 ha

N/A

1) History of the Zoo ; תולדות גן החיות

N/A N/A 9 / 99 238 / 1591
(1193)
76 / 497 113 / 720 40 / 275
 
~ 2008
           


  všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Alex Kantorovich, 10.08. 2004
Image 1 of 249
Alex Kantorovich, 10.08. 2004
Alex Kantorovich, 10.08. 2004
Alex Kantorovich, 10.08. 2004
Image 2 of 249
Alex Kantorovich, 10.08. 2004
Alex Kantorovich, 10.08. 2004
Alex Kantorovich, 10.08. 2004
Image 3 of 249
Alex Kantorovich, 10.08. 2004
Alex Kantorovich, 10.08. 2004
Alex Kantorovich, 10.08. 2004
Image 4 of 249
Alex Kantorovich, 10.08. 2004
Alex Kantorovich, 10.08. 2004
Alex Kantorovich, 10.08. 2004
Image 5 of 249
Alex Kantorovich, 10.08. 2004
Alex Kantorovich, 10.08. 2004
Alex Kantorovich, 03.08. 2005
Image 6 of 249
Alex Kantorovich, 03.08. 2005
Alex Kantorovich, 03.08. 2005
Alex Kantorovich, 03.08. 2005
Image 7 of 249
Alex Kantorovich, 03.08. 2005
Alex Kantorovich, 03.08. 2005
Alex Kantorovich, 03.08. 2005
Image 8 of 249
Alex Kantorovich, 03.08. 2005
Alex Kantorovich, 03.08. 2005
Alex Kantorovich, 03.08. 2005
Image 9 of 249
Alex Kantorovich, 03.08. 2005
Alex Kantorovich, 03.08. 2005
Alex Kantorovich, 03.08. 2005
Image 10 of 249
Alex Kantorovich, 03.08. 2005
Alex Kantorovich, 03.08. 2005
Alex Kantorovich, 03.08. 2005
Image 11 of 249
Alex Kantorovich, 03.08. 2005
Alex Kantorovich, 03.08. 2005
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Image 12 of 249
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Image 13 of 249
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Image 14 of 249
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Image 15 of 249
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Image 16 of 249
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Image 17 of 249
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Image 18 of 249
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Image 19 of 249
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Image 20 of 249
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Image 21 of 249
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Image 22 of 249
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Image 23 of 249
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Image 24 of 249
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Image 25 of 249
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Image 26 of 249
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Image 27 of 249
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Image 28 of 249
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Image 29 of 249
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Image 30 of 249
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Image 31 of 249
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Image 32 of 249
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 27.10. 2006
Alex Kantorovich, 04.05. 2007
Image 33 of 249
Alex Kantorovich, 04.05. 2007
Alex Kantorovich, 04.05. 2007
Alex Kantorovich, 04.05. 2007
Image 34 of 249
Alex Kantorovich, 04.05. 2007
Alex Kantorovich, 04.05. 2007
Alex Kantorovich, 04.05. 2007
Image 35 of 249
Alex Kantorovich, 04.05. 2007
Alex Kantorovich, 04.05. 2007
Alex Kantorovich, 04.05. 2007
Image 36 of 249
Alex Kantorovich, 04.05. 2007
Alex Kantorovich, 04.05. 2007
Alex Kantorovich, 04.05. 2007
Image 37 of 249
Alex Kantorovich, 04.05. 2007
Alex Kantorovich, 04.05. 2007
Alex Kantorovich, 04.05. 2007
Image 38 of 249
Alex Kantorovich, 04.05. 2007
Alex Kantorovich, 04.05. 2007
Alex Kantorovich, 04.05. 2007
Image 39 of 249
Alex Kantorovich, 04.05. 2007
Alex Kantorovich, 04.05. 2007
Alex Kantorovich, 04.05. 2007
Image 40 of 249
Alex Kantorovich, 04.05. 2007
Alex Kantorovich, 04.05. 2007
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 41 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 42 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 43 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 44 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 45 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 46 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 47 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 48 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 49 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 50 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 51 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 52 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 53 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 54 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 55 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 56 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 57 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 58 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 59 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 60 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 61 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 62 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 63 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 64 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 65 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 66 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 67 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 68 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 69 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 70 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 71 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 72 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 73 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 74 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 75 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 76 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 77 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 78 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 79 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 80 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 81 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 82 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 83 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 84 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 85 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 86 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 87 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 88 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 89 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 90 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 91 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 92 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 93 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Image 94 of 249
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 18.02. 2009
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Image 95 of 249
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Image 96 of 249
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Image 97 of 249
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Image 98 of 249
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Image 99 of 249
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Image 100 of 249
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Image 101 of 249
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Image 102 of 249
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Image 103 of 249
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Image 104 of 249
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Image 105 of 249
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Image 106 of 249
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Image 107 of 249
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Image 108 of 249
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Image 109 of 249
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Image 110 of 249
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Image 111 of 249
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Alex Kantorovich, 04.05. 2010
Alex Kantorovich, 13.10. 2010
Image 112 of 249
Alex Kantorovich, 13.10. 2010
Alex Kantorovich, 13.10. 2010
Alex Kantorovich, 13.10. 2010
Image 113 of 249
Alex Kantorovich, 13.10. 2010
Alex Kantorovich, 13.10. 2010
Alex Kantorovich, 13.10. 2010
Image 114 of 249
Alex Kantorovich, 13.10. 2010
Alex Kantorovich, 13.10. 2010
Alex Kantorovich, 13.10. 2010
Image 115 of 249
Alex Kantorovich, 13.10. 2010
Alex Kantorovich, 13.10. 2010
Alex Kantorovich, 13.10. 2010
Image 116 of 249
Alex Kantorovich, 13.10. 2010
Alex Kantorovich, 13.10. 2010
Alex Kantorovich, 13.10. 2010
Image 117 of 249
Alex Kantorovich, 13.10. 2010
Alex Kantorovich, 13.10. 2010
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Image 118 of 249
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Image 119 of 249
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Image 120 of 249
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Image 121 of 249
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Image 122 of 249
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Image 123 of 249
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Image 124 of 249
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Image 125 of 249
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Image 126 of 249
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Image 127 of 249
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Image 128 of 249
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Image 129 of 249
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Image 130 of 249
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Image 131 of 249
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Image 132 of 249
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Alex Kantorovich, 23.02. 2011
Alex Kantorovich, 10.08. 2011
Image 133 of 249
Alex Kantorovich, 10.08. 2011
Alex Kantorovich, 10.08. 2011
Alex Kantorovich, 10.08. 2011
Image 134 of 249
Alex Kantorovich, 10.08. 2011
Alex Kantorovich, 10.08. 2011
Alex Kantorovich, 10.08. 2011
Image 135 of 249
Alex Kantorovich, 10.08. 2011
Alex Kantorovich, 10.08. 2011
Alex Kantorovich, 10.08. 2011
Image 136 of 249
Alex Kantorovich, 10.08. 2011
Alex Kantorovich, 10.08. 2011
Alex Kantorovich, 10.08. 2011
Image 137 of 249
Alex Kantorovich, 10.08. 2011
Alex Kantorovich, 10.08. 2011
Alex Kantorovich, 10.08. 2011
Image 138 of 249
Alex Kantorovich, 10.08. 2011
Alex Kantorovich, 10.08. 2011
Alex Kantorovich, 10.08. 2011
Image 139 of 249
Alex Kantorovich, 10.08. 2011
Alex Kantorovich, 10.08. 2011
Alex Kantorovich, 10.08. 2011
Image 140 of 249
Alex Kantorovich, 10.08. 2011
Alex Kantorovich, 10.08. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Image 141 of 249
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Image 142 of 249
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Image 143 of 249
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Image 144 of 249
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Image 145 of 249
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Image 146 of 249
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Image 147 of 249
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Image 148 of 249
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Image 149 of 249
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Image 150 of 249
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Image 151 of 249
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Image 152 of 249
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Image 153 of 249
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Image 154 of 249
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Image 155 of 249
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Image 156 of 249
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Image 157 of 249
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Image 158 of 249
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Image 159 of 249
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Image 160 of 249
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Image 161 of 249
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Image 162 of 249
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Image 163 of 249
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Image 164 of 249
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Image 165 of 249
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Image 166 of 249
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Image 167 of 249
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Image 168 of 249
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Image 169 of 249
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Image 170 of 249
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Image 171 of 249
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Image 172 of 249
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 20.12. 2011
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 173 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 174 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 175 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 176 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 177 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 178 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 179 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 180 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 181 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 182 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 183 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 184 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 185 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 186 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 187 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 188 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 189 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 190 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 191 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 192 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 193 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 194 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 195 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 196 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 197 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 198 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 199 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 200 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 201 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 202 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 203 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 204 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 205 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 206 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 207 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 208 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 209 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 210 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 211 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 212 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 213 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 214 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Image 215 of 249
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 15.12. 2012
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Image 216 of 249
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Image 217 of 249
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Image 218 of 249
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Image 219 of 249
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Image 220 of 249
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Image 221 of 249
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Image 222 of 249
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Image 223 of 249
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Image 224 of 249
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Image 225 of 249
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Image 226 of 249
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Image 227 of 249
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Image 228 of 249
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Image 229 of 249
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Image 230 of 249
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Image 231 of 249
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Image 232 of 249
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Image 233 of 249
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Image 234 of 249
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Image 235 of 249
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Image 236 of 249
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 13.07. 2015
Alex Kantorovich, 08.08. 2018
Image 237 of 249
Alex Kantorovich, 08.08. 2018
Alex Kantorovich, 08.08. 2018
Alex Kantorovich, 08.08. 2018
Image 238 of 249
Alex Kantorovich, 08.08. 2018
Alex Kantorovich, 08.08. 2018
Alex Kantorovich, 08.08. 2018
Image 239 of 249
Alex Kantorovich, 08.08. 2018
Alex Kantorovich, 08.08. 2018
Alex Kantorovich, 08.08. 2018
Image 240 of 249
Alex Kantorovich, 08.08. 2018
Alex Kantorovich, 08.08. 2018
Alex Kantorovich, 08.08. 2018
Image 241 of 249
Alex Kantorovich, 08.08. 2018
Alex Kantorovich, 08.08. 2018
Alex Kantorovich, 08.08. 2018
Image 242 of 249
Alex Kantorovich, 08.08. 2018
Alex Kantorovich, 08.08. 2018
Alex Kantorovich, 08.08. 2018
Image 243 of 249
Alex Kantorovich, 08.08. 2018
Alex Kantorovich, 08.08. 2018
Alex Kantorovich, 08.08. 2018
Image 244 of 249
Alex Kantorovich, 08.08. 2018
Alex Kantorovich, 08.08. 2018
Alex Kantorovich, 08.08. 2018
Image 245 of 249
Alex Kantorovich, 08.08. 2018
Alex Kantorovich, 08.08. 2018
Alex Kantorovich, 08.08. 2018
Image 246 of 249
Alex Kantorovich, 08.08. 2018
Alex Kantorovich, 08.08. 2018
Alex Kantorovich, 08.08. 2018
Image 247 of 249
Alex Kantorovich, 08.08. 2018
Alex Kantorovich, 08.08. 2018
Alex Kantorovich, 08.08. 2018
Image 248 of 249
Alex Kantorovich, 08.08. 2018
Alex Kantorovich, 08.08. 2018
Alex Kantorovich, 08.08. 2018
Image 249 of 249
Alex Kantorovich, 08.08. 2018
Alex Kantorovich, 08.08. 2018

  Stránka vytvořena 29.01. 2014 Poslední úprava 10.09. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.