!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tel Aviv

Tel Aviv - Jaffa (Jafa, Yaffo, Yafo)  תל אביב [Tel Aviv] ; תל אביב-יפו [Tel Aviv-Yafo]   تل أبيب‎ [Tall Abīb] ; تل أبيب يافا‎  [Tall Abīb Yāfā]


Pinat Hai Bavli
(= Children's Zoo or literally Living Corner)
פינת חי בבלי‎ [Pinat Khay Bavli]
32°05'53"N, 34°47'49"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0072B
     
 
Ganey Yehoshua
HaRav Kosowski
Tel Aviv
ISRAEL
 
+972 36422828
+972 37300111
 
+972 37394949
 
park☼park.co.il
 
www.park.co.il/...  
 
minizoo v obrovském Parku Jarkon (Oficiálně Ganej Jehošua) ve čtvrti Bavli - de facto všechna zvířat v jednom společném výběhu - axisi, kozorožci, mary, nutrie, morčata, emu, pávi, perličky, krůty, slepice, labutě, husy, kachny, holubi...

mini zoo in giant Yarkon Park (oficially Ganei Yehoshua) in Bavli quarter - de facto all animals in one enclosure - chitals, ibexes, maras, nutrias, guinea pgs, emus, peacocks, guinea fowls, turkeys, chickens, swans, geese, ducks, pigeons...

množství atrakcí v parku (včetně jiné minizoo, ptačího parku, kaktusové zahrady, tropické zahrady, růžové zahrady, kamenné zahrady, dětských hřišť, sportovišť, pikniku atd.)
many attractions in the Park (including the other mini-zoo, bird park, cacti garden, tropical garden, rose garden, rock garden, children's playgrounds, sport fields, picnic etc.)

bufety, restaurace, pikniková místa v parku
buffets, restaurants, picnic spots in the Park

N/A (1973 Yarkon Park)

státní - řízen Společností Ganej Jehošua (חברת גני יהושע)
governmental - operated by Ganey Yehoshua Company (חברת גני יהושע)

N/A (350 ha celý park, minizoo jen zlomek z toho)
N/A (350 ha the whole Park, the mini-zoo only fraction of that)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2011 Yarkon Park (פארק הירקון‎)
           


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 13.02. 2014 Poslední úprava 13.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.