!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tel Aviv

Tel Aviv - Jaffa (Jafa, Yaffo, Yafo)  תל אביב [Tel Aviv] ; תל אביב-יפו [Tel Aviv-Yafo]   تل أبيب‎ [Tall Abīb] ; تل أبيب يافا‎  [Tall Abīb Yāfā]


Pinat Hai of Menahem Begin Park
(= Children's Zoo or literally Living Corner)
פינת חי של פארק מנחם בגין‎ [Pinat Khay shel Park Menakhem Begin]
předešlé názvy  •  former names
původní název parku je stále neoficiálně používán • original name of the Park is still non-officially used
(ENG) Pinat Hai of Darom Park (or South Park)
(HEB) גפינת חי של פארק דרום [Pinat Khay shel Park Darom]
32°02'32"N, 34°48'11"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0071B
     
 
Ganey Yehoshua
Menahem Begin Park
Tel Aviv
ISRAEL
 
+972 36422828
+972 37300111
 
+972 37394949
 
park☼park.co.il
 
www.park.co.il/...  
 
minizoo v Parku Menachem Begin (dříve Jižní nebo v originále Darom Park) - mývali, fretky, axisi, nandu, emu, pávi, perličky, krůty, slepice, husy, kachny, holubi...

mini zoo in Menahem Begin Park (previously South or Darom Park in original) - raccoons, ferrets, chitals, rheas, emus, peacocks, guinea fowls, turkeys, chickens, geese, ducks, pigeons...

množství atrakcí v parku (včetně dětského hřiště, vodních sportů, pikniku atd.)
many attractions in the Park (including children's playground, water sports, picnic etc.)

bufet, pikniková místa v parku
buffet, picnic spots in the Park

N/A (1988 Park)

státní - řízen Společností Ganej Jehošua (חברת גני יהושע)
governmental - operated by Ganey Yehoshua Company (חברת גני יהושע)

N/A (100 ha celý park, ale využíváno zatím jen 50 ha)
N/A (100 ha the whole Park, but only 50 ha is currently used)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
~ 2013 Menahem Begin Park (פארק מנחם בגין)
           


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 13.02. 2014 Poslední úprava 13.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.