!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tel Katzir

Tel Qazir (Kazir, Qatzir, Katsir, Qatsir)  תל קציר [Tel Katzir]  Tel Kacir


Tel Katzir Zoo
הגן הזואולוגי תל קציר  [HaGan haZoologi Tel Katzir]
32°42'23"N, 35°37'05"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0053A
     
 
Tel Katzir, 15165
ISRAEL
 
+972 507471936
+972 46756921
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
více méně dětská zoo - lišky, nosáli, fretky, kozy, koně, kaloni, papoušci, slepice, želvy, krokodýli, leguáni, chameleoni a další ještěrky, kobry, krajty a další hadi, koi kapři

more or less children's zoo - foxes, coatis, ferrets, goats, horses, fruit bats, parrots, chickens, tortoises, crocodiles, iguanas, chameleons and other lizards, cobras, pythons and other snakes, koi carps...

dětská zoo
children's zoo

N/A

N/A

kolektivní (kibuc)
collective (kibbutz)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 08.02. 2014 Poslední úprava 08.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.