!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tirat Zvi

Tirat Zevi, Tirat Tsvi  טירת צבי [Tirat Tzvi]  Tirat Cvi


Pinat Hai Tirat Zvi
(= Children's Zoo or literally Living Corner)
  פינת החי טירת צבי [Pinat Khay Tirat Tzvi]
32°25'16"N, 35°31'43"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0109A
     
 
Tirat Zvi
ISRAEL
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
www.tiratzvitourism.com/...  
 
mini zoo - kočkodani, kozy, ovce, koně, králíci, dravci, kachny, pávi, slepice...

mini zoo - green monkeys, goats, sheep, horses, rabbits, raptors, ducks, peacocks, chickens...

N/A

N/A

N/A

kolektivní (kibuct)
collective (kibbutz)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 21.02. 2014 Poslední úprava 21.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.