!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tzora

Zora; Tzor'a; Zor'a   צרעה [Tzora]  Cora


Eretz Yehuda Farm - Garden of Fauna and Flora in Tzora
(= Judea Land)
חוות ארץ יהודה - גן החי והצומח בצרעה  [Khavat Eretz Yehuda - Gan haKhay v'haTzomeakh b'Tzora]
31°45'41"N, 35°58'07"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0042A
     
 
Tzora, 99803
ISRAEL
 
+972 502002288
+972 507977524
 
N/A
 
sheye☼tzora.co.il
 
www.tzora.co.il/...  
 
maličká zoo-botanická zahrada, která patřila původně kibucu, ale nedávno byla zprivatizována. Okolo 40 druhů především místních a domácích zvířat - lišky, nosáli, gazely, kočkodani, kotuli, jeleni, osli, ovce, kozy, kozorožci, damani, dikobrazi, nutrie, králíci, dravci, papoušci, čápi, ibisi, kormoráni, husy, kachny, pávi, slepice, želvy, koi kapři...

tiny zoo-botanical garden, which originally belonged to the kibbutz, but recently was privatized. About 40 species of especially local and domestic animals - foxes, coatis, gazelles, green monkeys, squirrel monkeys, deer, donkeys, sheep, goats, ibexes, hyraxes, porcupines, nutrias, rabbits, raptors, parrots, storks, ibises, cormorants, geese, ducks, peacocks, chickens, turtles, koi carp...

dětská zoo, kolekce místních rostlin
children's zoo, collection of local plants

kiosek se zmrzlinou a nápoji, pikniková místa
kiosk with ice-cream and drinks, picnic spots

1998

soukromá (Avi a Hagar Haruni); původně kolektivní (kibuc)
private (Avi and Hagar Haruni); originally collective (kibbutz)

0,25 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.02. 2014 Poslední úprava 04.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.