!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Yad Mordechai

Yad Mordekhai (Mordekhai, Mordehai)  יד מרדכי [Yad Mordekhay]  Jad Mordechaj


Pinat Hai Yad Mordechai
(=Children's zoo or literally Living Corner)
  פינת חי יד מרדכי [Pinat Khay Yad Mordekhay]

31°35'10"N, 34°33'29"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0096A
     
 
Yad Mordechai
ISRAEL
 
+972 86720559
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
mini zoo - alpaky, klokani, papoušci, želvy, hadi, domácí zvířata atd.

mini zoo - alpacas, kangaroos, parrots, tortoises, snakes, domestic animals etc.

dětská zoo
petting zoo

N/A

N/A

kolektivní (kibuc)
collective (kibbutz)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 20.02. 2014 Poslední úprava 20.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.