!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Yarka

Yirka  ירכא [Yarka]   يركا‎ [Yirka]  Jarka, Jirka


Farm Al-Sarissa Yarka
  חוות אל-סריסה ירכא‎ [Khavat Al-Sarissa Yarka]  •  مزرعة ال ساريسا يركا‎ [Mazra Al Sarissa Yirka]
32°57'13"N, 35°12'43"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0157B
     
 
Yarka
ISRAEL
 
+972 507236745
+972 506077266
+972 504001117
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
koňská farma a mini zoo - nosáli, jeleni, velbloudi, lamy, koně, poníci, kozorožci, kozy, ovce, králíci, pískomilové, křečci, emu, pávi, bažanti, slepice, vodní ptáci, hadi...

horse farm and mini zoo - coatis, deer, camels, llamas, horses, ponies, ibexes, goats, sheep, rabbits, gerbils, hamsters, emus, peacocks, pheasants, chickens, waterfowl, snakes...

dětská zoo, dětské hřiště, jízda na koních a velbloudech
petting zoo, children's playground, horse and camel riding

N/A

13. dubna 2011
13th April 2011

kolektivní (kibuc)
collective (kibbutz)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 08.03. 2014 Poslední úprava 08.03. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.