!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Yiron

Yir'on   יראון [Yir'on]  Jiron


Agam Hai Yiron
(= Living Lake) • Yiron Zoo
אגם חי יראון [Agam Khay Yir'on]
33°04'34"N, 35°27'24"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0041A
     
 
Yiron, 13855
ISRAEL
 
+972 46868304
 
+972 46868364
 
agam☼yiron.org.il
 
www.agam-yiron.co.il
www.agam-online.co.il
 
původně dětská zoo, dnes minizoo ležící okolo jezera -  mývali, nosáli, fretky, jeleni, axisi, gazely, kozy, kozorožci, ovce, velbloudi, lamy, alpaky, koně, poníci, králíci, pštrosi, emu, nandu, papoušci, drobní exotičtí pěvci, pelikáni, vodní ptáci, pávi, bažanti, perličky, slepice, krůty, hadi, želvy, leguáni...

originally children's zoo, today mini zoo lying around the lake - racoons, coatis, ferrets, deer, chitals, gazelles, goats, ibexes, sheep, camels, llamas, alpacas, horses, ponies, rabbits, ostriches, emus, rheas, parrots, small exotic songbirds, pelicans , waterfowl, peacocks, pheasants, guinea fowl, chickens, turkeys, snakes, tortoises, iguanas...

dětská zoo, dětské hřiště, jízda na ponících, šlapadla, rybaření, plavecký bazén
children's zoo, children's playground, pony riding paddle-boats, fishing, swimming pool

bufet, pikniková místa
buffet, picnic places

N/A

kolektivní (kibuc)
collective (kibbutz)

~ 2,7 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2013
2003
         


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.02. 2014 Poslední úprava 04.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.