!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Yishi

Yish'i  ישעי [Yish'i]   Jiši


Davida's Pinat Hai Yishi
(= Children' Zoo or literally Living Corner)
  פינת החי של דוידה בישעי‎ [Pinat Khay shel Davida b'Yish'i]
31°45'11"N, 34°57'45"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0142B
     
 
Meshek 82
Yishi, 99805
ISRAEL
 
+972 29910061
+972 505739899
 
N/A
 
farmchickisr@yahoo.com
 
N/A
 
malá dětská zoo - velbloudi, koně, poníci, osli, ovce, kozy, králíci, morčata, vodní ptáci, pávi, slepice, želvy...

small children's zoo - camels, horses, ponies, donkeys, sheep, goats, rabbits, guinea pigs, waterfowl, peacocks, chickens, tortoises...

dětská zoo, dětské hřiště, jízda na koních
children's zoo, children's playground, horse riding

N/A

2007

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 03.03. 2014 Poslední úprava 03.03. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.