!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Yokneam

Yokne'am, Yokneam Illit  יקנעם [Yokne'am] •  יקנעם עילית [Yokne'am Illit]    يوكنعام‎ [Yokn'am] • يوكنعام عيليت‎ [Yokn'am Illit]  Jokneam, Jokneam Illit


Pinat Hai of Keret Stream Pool Park
(= Children's Zoo or literraly Living Corner)
  פינת חי של פארק בריכות נחל קרת‎ [Pinat Khay shel Park Brekhot Nakhal Keret]
32°38'57"N, 35°06'09"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0119B
     
 
Park Brehot Nahal Keret
Yokneam
ISRAEL
 
+972 528744891
+972 49890060
 
N/A
 
N/A
 
www.yokneam.ecity-online.com/...  
 
maličká zoo v Parku Bazén potoku Keret - kozy, králíci, hlodavci, papoušci, plameňáci, kachny, husy, plazi, ryby.

tiny zoo in Keret Stream Pool Park - goats, rabbits, rodents, parrots, flamingos, ducks, geese, reptiles, fish...

dětská zoo, park se spoustou jezírek vodopádů atd.
petting zoo, the park with many pools, waterfalls etc.

pikniková místa
picnic spots

N/A

městské
municipal

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 26.02. 2014 Poslední úprava 26.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.