!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Isfahan

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading

Esfahān   اصفهان‎  [Esfahān اصفهان‎  [Esfahān]   ئەسفەھان [Esfahān Isfahán

historicky • historically:  Aspadana


† Safavid Menagerie in Isfahan
 
32°39'27"N, 51°40'20"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-IR-XX-0078M†
     
 
Isfahan
IRAN
 
- - -

Zvěřinec v Isfahánu je znám z období perského šáha Abbáse II. (1642 – 1666), ale mohl existovat již dříve nebo naopak i později. Přesné umístění není známo, pokud zvěřinec vznikl až za Abbáse II. mohl být u paláce Chehel Sotoun, který Abbás II. postavil.
Lvi, tygři, levharti, medvědi, afričtí sloni a nosorožec (kteří byli darem etiopského velvyslance), více než 3.000 holubů

The menagerie in Isfahan is known from the time of Persian Shah Abbas II (1642-1666), but could exist earlier or vice versa also later. Exact location is not known, if the menagerie was created only during Abbas II rule, so it could be at Chehel Sotoun palace, which was built by Abbas II.
Lions, tigers, leopards, bears, African elephants and rhinoceros (who were the gift of the Ethiopian Ambassador), more than 3,000 pigeons.

polovina 17. stol. nebo dříve
the mid 17th century or sooner

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.02. 2018 Poslední úprava 06.02. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.