!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tehran

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingTeheran ; Tehrān  تهران [Tehrān]  تهرون [Tehrūn]  تاران [Tạrạn]  ܛܗܪܐܢ [Ṭhrʾn]   Teherán

historicky • historically: Ray; Rajj


† Qajar menagerie in Lalehzar Street
  قاجار دامگاه در خیابان لاله زار
35°41'35"N, 51°25'23"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-IR-XX-0077M†
     
 
Lelahzar Street
Tehran
IRAN
 
- - -

malý zvěřinec, který se významově již blížil zoo založili šáhové z dynastie Kadžárovců - jmenovitě Násir al-Dín Šáh (žil 1831 - 1896). Byla to malá veřejně přístupná menažerie, kterou šáh později prodal za 90.000 tumanů. Její osud není znám. Skončila zřejmě ve druhé polovině 19. století, ale ne dříve než v polovině 70. let, jelikož nějaký čas existovala paralelně s menažerií na kopci Duchamp - svědectví o tom podává šáhův komorník a pozdější předseda vlády Mehdi Koli Chán Hedajat (známý spíše jako Mochber-ol Saltaneh) ve své knize "Vzpomínky a rizika".

small menagerie, which is already approximated the zoo in meaning... It was founded by the shahs of the Qajar dynasty - namely Naser al-Din Shah (lived 1831-1896). It was a small menagerie accessible to the public, which was later sold by Shah for 90,000 tumans. Its fate is unknown. It finished probably in the second part of 19th century, but not earlier than in the middle of the 1870s, because it existed for some time in parallel with the menagerie on Duchamp Hill - testimony about that was given by the Shah's chamberlain and later Prime Minister Mehdi Qoli Khan Hedayat (better known as Mokhber-ol Saltaneh) in his book "Memories and risks".

N/A - okolo 1850
N/A - around 1850

N/A - zřejmě ve druhé polovině 19. století (ne dříve než v polovině 70. letech, jelikož nějaký šas existovala paralelně s menažerií na kopci Duchamp)
N/A - apparently in the second half of 19th century (not earlier than in the middle of 1870s, because it existed for some time in parallel with the menagerie on Duchamp Hill)

Násir al-Dín Šáh Kadžár
Naser al-Din Shah Qajar

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 14.05. 2012 Poslední úprava 14.05. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.