!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Birjand

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingBīrjand; Birdjand  بیرجند ‎ [Birjand]   بیرجند ‎ [Birjand]   Bírdžand


† Birjand Tohid Park Mini-Zoo
 باغ وحش کوچک پارک توحيد بیرجند‎‎
32°51'32"N, 59°12'56"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-IR-XX-0030B†
     
 
Tohid Park
Birjand
IRAN
 
- - -

maličká zoo byla v parku Tohid, ale starosta se rozhodl jí zrušit - údajně kvůli stížnostem obyvatel. Opice, labutě, kachny, pelikáni, králíci, slepice, pávi... Zvířata byla převezena někam do Qaenu.

tiny zoo was in the Tohid Park, but the city mayor decided to close it - reportedly due to complaint of inhabitants. Monkey, swans, ducks, pelicans, rabbits, hens, peacocks... The Animals were moved somewhere to Qaen.

N/A

2012

městská
municipal

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 17.05. 2012 Poslední úprava 17.05. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.