!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Damghan

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingBīrjand; Birdjand  دامغان ‎ [Dāmghān]   Dámghán


† Damghan Zoo
 باغ وحش دامغان‎‎
36°09'56"N, 54°20'22"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-IR-XX-0062A†
     
 
Damghan
IRAN
 
- - -

městská zoo, která byla údajně nelegální (bez patřičných povolení). V roce 2013 byla zavřena Ministerstvem životního prostředí kvůli špatnému stavu, špatným podmínkám a protože nedosahovala standardu. Většina zvířat byla převezena do nové zoo v Semnanu, která ovšem také není nejlepší. Medvědi, levharti (?), jeleni, ptáci...

municipal zoo that was allegedly illegally (without proper authorization). In 2013 it was closed by the Ministry of Environment due to bad state, poor conditions and because it did not reach the standard. Most of the animals were transferred to the new zoo in Semnan, however which is not also the best. Bears, leopards (?), deer, birds...

N/A (první infromace na internetu jsou z 2006)
N/A (first information on Internet are from 2006)

říjen 2013
October 2013

městská
municipal

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 27.08. 2016 Poslední úprava 27.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.