!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kish

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingKish Island کیش‎‎‎‎‎  [Kish]  کیش‎‎‎‎‎  [Kish]  Kiš

 historicky  historically:   Kamtina; Arakia; Arakata; Ghiss


† Ahovan Animal Park
Gazelles Park and Zoo • Kish Zoo
  باغ وحش کیش  •  پارک آهوان و باغ وحش
26°32'14"N, 54°01'30"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-IR-XX-0047A†
     
 
Ferdousi str
Kish
IRAN
 
na turistických stránkách ostrova • in the tourist site of the island: www.hellokish.com/... 

populární park gazel (persky ahovan) a zoo - malá zoo se 17ti druhy zvířat - lvi, medvědi, šakali, lišky, gazely, opice, jeleni, vodní ptáci, plameňáci, tukani, papoušci, dravci atd. Park musel ustoupit moderní výstavbě (oficiálně byl uzavřen kvůli stížnostem turistů).

popular Park of Gazelles (ahovan by persian) and zoo - small zoo with 17 species of animals - lions, bears, jackals, gazelles, monkeys, deer, waterfowl, flamingos, toucans, raptors etc. The park had to give way to modern construction (officially was closed due to complaints from tourists).

2001

2011

soukromé (Kis Free Zone)
private (Kish Free Zone)

2 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A 17 / ?
(2011)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 16.05. 2012 Poslední úprava 16.05. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.