!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Qom

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingQ'um; Ghom; Gom  قم ‎ [Qom قم ‎ [Qom]   قوم [Qum Qom; Kom


† Qom Alavi Park Zoo
Qom Mehdi Alavi Park Zoo and Bird Garden
 باغ وحش و پارک پرندگان بوستان علوی و بوستان مهدی در قم  •  باغ وحش بوستان علوی قم
34°35'12"N, 50°48'50"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-IR-XX-0029A†
     
 
Alavi Park
Alghadir blvd
Qom
IRAN
 
- - -

malá zoo, která byla v parku Alavi. Byla zavřená v roce 2007 - údajně kvůli jakési ptačí chorobě a údajně jen dočasně, již nikdy nebyla otevřena. Vlci, šakali, lišky, opice, divoké kozy, divočáci, jeleni, pštrosi, dravci, plameňáci, vodní ptáci, holubi, pávi, papoušci, hadi, želvy...

small zoo, which was in the Alavi Park. It was closed in 2007 - reportedly due to some bird disease and reportedly only temporarily, but never been opened. Wolves, jackals, foxes, monkeys, wild goats, wild boars, deer, ostriches, birds of prey, flamingos, waterfowl, pigeons, peacocks, parrots, snakes, turtles...

N/A

2007

městská
municipal

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 16.05. 2012 Poslední úprava 16.05. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.