!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Dehdasht

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingDeh Dasht; Dehdast; Kuhgiluyeh دهدشت‎‎  [Dehdasht]   Dehdašt


Dehdasht Zoo
 باغ وحش دهدشت‎‎‎‎
30°46'10"N ; 50°37'33"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Dehdasht
IRAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
- - -

tato zoo je uvedena na Wikimapii (dokonce na dvou místech), ale jinde na internetu o ní neexistuje ani jediná zpráva. Zřejmě jde jen o dezinformaci.

This zoo is listed on Wikimapia (even in two locations), but no any other report about that is elsewhere on the internet. Apparently it is just disinformation.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

  Stránka vytvořena 17.05. 2012 Poslední úprava 17.05. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.