!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Zahedan

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingZāhedān; Zahidan; Zaidān; Zāhedān-e Yek زاهدان ‎  [Zāhedān]   Záhedán

dříve • formerly: Dowzdāb ;Duzdāb ; Duzdāp


Angareh Zoo
 
N/A přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Zahedan
IRAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
- - -

tato zoo je uvedena v Excelové tabulce Íránského úřadu pro kulturní památky a cestovní ruch - v latince, ale bez jakýchkoli jiných údajů... Jen "Zoo Angareh / Zahedan okres / provincie Sístán a Balúčistán"... Na internetu neexistuje ani jediná informace.

This zoo is listed in the excel table of Iranian Office of cultural heritage and tourism - in the Latin script, but without any other data... Only "Zoo Angareh / Zahedan County / Sistan and Baluchestan province"... On the Internet there is not also any information.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

  Stránka vytvořena 16.05. 2012 Poslední úprava 16.05. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.