!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Alborz

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading

Shahrak-e Sanati-ye Alborz; Shahrak-e Şan‘atī-ye Alborz  شهرصنعتي البرز [Shahrak-e Şan‘atī-ye Alborz Alborz Industrial City


Alborz Birds Garden
Alvand Birds Garden
  باغ پرندگان البرز  [Bagh-e parandegan Alborz] • باغ پرندگان الوند  [Bagh-e parandegan Alvand]
36°12'14"N, 50°05'04"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0058A
     
 
1st Square
Shahrak-e Sanati-ye Alborz
IRAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
www.bpalborz.blogfa.com  
 
malá ptačí zahrada s asi 20 voliérami a klecemi, akváriem a teráriem. Papoušci, sovy, plameňáci, pelikáni, turaka, pávi, vodní ptáci, slepice a další ptáci, asi 20 druhů hadů, ryby a také opice a medvědi.

small bird garden with about 20 aviaries and cages, aquarium and terrarium. Parrots, owls, flamingos, pelicans, turacos, peacocks, waterfowl, chicken and other birds, about 20 species of snakes, fish and also monkeys and bears.

N/A

N/A

2010

N/A

1,8 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 26.08. 2016Poslední úprava 26.08. 2016 
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.