!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Amol

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingĀmol; Amul   آمل‎  [Amol آمل‎  [Amol] Ámol


Amol Zoo
Golden Village Park Zoo Amol
 باغ وحش آمل‎    •  باغ وحش پارك طلايي آمل
36°28'02"N, 52°21'28"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0008A
     
 
Amol
IRAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
zoo leží  v Golden Village Parku - lvi, medvědi, makaci, velbloudi, vodní ptáci, holubi, slepice, psi atd.

the zoo is located in Golden village Park - lions, bears, macaques, camels, waterfowl, pigeons, hens, dogs etc.

v Golden Village parku je i zábavní park, pláž atd.
in th Ggolden Village Park there is also Amusement park, beach etc.

rychlé občerstvení v parku
fast-food in the park

N/A

N/A - jedna z deseti zoo s licencí
N/A - one of ten zoos with licence

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 15.05. 2012Poslední úprava 15.05. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.