!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Babolsar

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingBābolsar; Bābul Sar بابلسر [Bạbolsar] Bábolsar

dříve • formerly:  Mashhadsar ; Mashhad-i-Sar ; Meshed-i-Sar ; مَشهَدسَر


Babolsar Zoo
 باغ وحش بابلسر
36°42'39"N, 52°38'47"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0007A
     
 
Babolsar
IRAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
menší soukromá zoo, ležící přímo na pobřeží kaspického moře. Zoo je často kritizována, že zvířata žijí ve špatných podmínkách (horko). Lvi, tygři, levharti, rysi, medvědi, vlci, opice, jeleni, divočáci,  kozorožci, kozy, ovce, klokani, pelikáni, pávi...

small private zoo, located just on the shores of the Caspian Sea. The zoo is often criticized that the animals live in bad conditions (heat). Lions, tigers, leopards, lynxes, bears, wolves, monkeys, deer, wild boars, ibexes, goats, sheep, wallabies, pelicans, peacocks...

vedle zoo je pláž
next to the zoo there is a beach

N/A

N/A

soukromá (Shapur Dashad) - jedna z deseti zoo s licencí
private (Shapur Dashad) - one of ten zoos with licence

cca 0,9 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 15.05. 2012Poslední úprava 15.05. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.