!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Bandar Abbas

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingBandar Abbās; Bandar ‘Abbās; Bandar ‘Abbāsī; Bandar-e ‘Abbās   بندرعباس‎  [Bandar-e ‘Abbās بندرعباس‎  [Bandar-e ‘Abbās]   Bandar Abbás

dříve • formerly:  Gameroon; Gombroon


Bandar Abbas Zoo
 باغ وحش بندرعباس‎‎
27°11'38"N, 56°18'31"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0040A
     
 
Park-e Shohada
Bandar Abbas
IRAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
o této zoo nejsou na internetu žádné zprávy - měla by být v Parku Shohada, ale není zřejmé, zda stále existuje

no any information is on internet about this zoo - it should be in Shohada Park, but it is not clear if still exists

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 17.05. 2012Poslední úprava 17.05. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.