!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Barajin

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingBārājīn; Bārāchīn; Barajān   باراجين‎  [Bārājīn]   Bárádžín


Qazvin Village of Nature
Barajin Zoo • Qazvin Zoo
 دهکده حیات طبیعت قزوین  •   باغ وحش باراجين  •  باغ وحش قزوین
36°20'28"N, 50°03'40"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0028A
     
 
Barajin
IRAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
www.wildlife.qazvin.ir  
 
nová (nebo nově zrekonstruovaná ???) zoo - otevřená 2012 (v rámci politické kampaně). Lvi, tygři, levharti, medvědi, vlci, lišky, opice, jeleni, gazely, divoké kozy a ovce, domácí ovce najdské, kozy sánské, prasata, poníci, koně, osli, velbloudi, dikobrazi, králíci, dravci, sovy, plameňáci, pelikáni, čápi, vodní ptáci, bažanti, pávi, slepice, krokodýli, ještěrky, hadi, obojživelníci, ryby

new (or newly reconstructed ???) zoo - opened in 2012 (in frame of political campaign). Lions, tigers, leopards, bears, wolves, foxes, monkeys, deer, gazelles, wild goats and sheep, domestic najdi sheep, saanen goats, pigs, ponies, horses, donkeys, camels, porcupines, rabbits, birds of prey, owls, flamingos, pelicans, storks, waterfowl, pheasants, peacocks, chickens, crocodiles, lizards, snakes, amphibians, fish...

další atrakce parku
other attractions of the park

N/A

2012

městská
municipal

~ 10 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
~2015
~2015
interactive Google map
         
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 16.05. 2012Poslední úprava 28.0.. 2016 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.