!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Cheshmeh Khosrow

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading

چشمه خسرو‎  [Cheshmeh Khosrow]  


Cheshmeh Kosrow Wildlife Park
Khosrow Springs Wildlife Park
 پارک حیات وحش چشمه خسرو 
36°01'45"N, 59°09'52"E
 
přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0075A
     
 
Neyshabour - Mashhad highway, 35 km
Cheshmeh Khosrow
Razavi Khorastan
IRAN
 
+98 5143443533
+98 5143442535
+98 9153517459
 
N/A
 
wildlife.parks.nishabur☼gmail.com
 
www.parkeirani.ir  
 
velký soukromý park divokých zvířat - 2 ha ptačí park (dravci, pelikáni, vodní ptáci, bažanti, pávi, hrdličky...), 28 ha park býložravců (jeleni, gazely, divoké kozy a ovce...), terárium (zvané Muzeum plazů - asi 40 hadů, včetně kober nebo 8 druhů zmijí) a další zvířata (lišky, opice...)

large private wildlife park - 2 ha bird park (raptors, pelicans, waterfowl, pheasants, peacocks, doves...), 28 ha park of herbivores (deer, gazelles, wild goats and sheep...), terrarium (called Museum of reptiles - about 40 snakes, including cobras or 8 viper species) and other animals (foxes, monkeys...)

přírodopisné muzeum a taxidermické muzeum a další aktivity a trakce parku, ubytování
nature history museum and taxidermy museum and other activities and attractions of the park, accommodation

restaurace
restaurant

2012 nebo 2013 (1391 podle íránského kalendáře)
2012 or 2013 (1391 in Iranian calendar)

soukromé (Hussein Hesari)
private (Hussein Hesari)

250 ha (zatím 70 ha v provozu)
250 ha (70 ha in operation at that time)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 28.08. 2016Poslední úprava 28.08. 2016 
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.