!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Eshkik

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading

Ashkīk, Ishkik  اشكيك ‎ [Eshkīk]

mnoho zdrojů uvádí • many sources mention: Rasht


Rasht Mahan Birds Garden
 باغ پرندگان ماهان رشت  [Bagh-e parandegan Mahan Rasht]
37°20'47"N, 49°38'28"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0068A
     
 
Mahan
Rasht
IRAN
 
+98 9111354792
+98 9111313370
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
malý ptačí park - asi 100 druhů ptáků v 52 klecích a voliérách - pštrosi, dravci, papoušci, turaka, pěvci, jeřábi, pelikáni, plameňáci, volavky, vodní ptáci, bažanti, křepelky, koroptve, pávi, okrasné slepice a také medvěd, makaci, gazely, koně a psi - mnoho z nich jsou zachráněná handicapovaná zvířata

small bird park - about 100 species of birds in 52 cages and aviaries - ostriches, birds of prey, parrots, turacos, songbirds, cranes, pelicans, flamingos, herons, waterfowl, pheasants, quails, partridges, peacocks, ornamental fowl and also bear, macaques, gazelles, horses and dogs - many of them are rescued disabled animals

N/A

N/A

okolo 1380 íránského kalendáře (tj. 2001 - 2002)
sometimes around 1380 of Iranian calendar (i.e. 2001 - 2002)

soukromé
private

1,05 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 27.08. 2016Poslední úprava 27.08. 2016 
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.