!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ganaveh

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingBanadar Ganaveh; (Bandar-e) Ganāveh; Genāveh; Gonāveh بندرگناوه‎‎‎  [Bandar-e Ganāveh Ganáve


Ganaveh Aquarium
  آکواریوم بندرگناوه
29°33'37"N, 50°30'54"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0036A
     
 
Ganaveh
IRAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
nové malé mořské akvárium. Leží někde u přístavu (?). 56 nádrží s 50 druhy ryb, z nichž 60% pochází z Perského zálivu.

small new marine aquarium. It is located somewhere near the port (?). 56 tanks with 50 species of fish, of which 60% is from Persian Gulf.

N/A

N/A

2010 (?)

N/A

~ 300 m2

N/A

N/A

N/A N/A N/A cca 50 / ?
(2010)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 17.05. 2012Poslední úprava 17.05. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.