!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Hamadan

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading

Hamadān; Hamedān   همدان‎  [Hamadān]   همدون [Hamadun]  Hamadán

historicky  • historically:  Hagmatana; Ecbatana ; Haŋgmatana; Agámtanu; Agamatanu ; Ἀγβάτανα ['Agbatana] ; Ἐκβάτανα ['Ekbatana]


Hamadan Cave Aquarium
 غار آکواریوم همدان 
34°45'50"N, 48°26'25"E
 
přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0073A
     
 
Ganjnameh Tourist Resort Complex
Hamadan
IRAN
 
+98 8134302639
+98 8134302261-5
 
+98 2122377880-2 (Tehran office)
 
ganjname.co177☼yahoo.com
 
www.ganjname.com/...  
 
nové moderní jeskynní akvárium v Ganjnameh Tourist Resort Complex - jeskyně s plochou 1.000 m2 a výškou od 2,5 do 15 m - 3 "místnosti" s 21 menšími nádržemi (1x1 m až 2x2 m), jednou nádrží na rostliny (3x2 m), a hlavním akváriem s objemem vody asi 85.000 litrů. Sladkovodní i mořské ryby, paryby a bezobratlí (hvězdice, sasanky apod.). V druhém patře je i několik terárií.

new modern cave aquarium in Ganjnameh Tourist Resort Complex - the cave with surface of 1,000 m2 and a height of from 2.5 to 15 m - 3 "rooms" with 21 smaller tanks (1x1 m to 2x2 m), one tank for plants (3x2 m) and the main aquarium with a water volume of about 85,000 liters. Freshwater and marine fish, cartilaginous fishes and invertebrates (starfish, sea anemones etc.). On the second floor there are also several terrariums.

mnoho aktivit vTuristickém resortním komplexu Ganjnameh, včetně zábavního parku, lanovky, bobové dráhy, bungee jumpingu, kladkové lanovky, horolezení, lanového centra, horské turistiky, několika obchodů, ubytování

many activities in the Ganjnameh Tourist Resort Cmplex, including amusement park, cable car, sled way, bungee jumping, T-roll, rock climbing, rope centre, mountain hiking, several shops, accommodation

restaurace a kavárna v parku
restaurants and café in the park

zřejmě léto 2014
perhaps summer 2014

asi soukromé
may be private

1.000 m2

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 28.08. 2016Poslední úprava 28.08. 2016 
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.