!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Hamadan

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingHamadān; Hamedān   همدان‎  [Hamadān]   همدون [Hamadun]  Hamadán

historicky  • historically:  Hagmatana; Ecbatana ; Haŋgmatana; Agámtanu; Agamatanu ; Ἀγβάτανα ['Agbatana] ; Ἐκβάτανα ['Ekbatana]


Hamadan Abbas Abad Zoo
 باغ وحش عباس آباد همدان‎‎
34°46'46"N, 48°28'30"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0041A
     
 
Abbas Abad
Hamadan
IRAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
malá zoo v horském rekreačním středisku Abbás Abad. Více informací není k dispozici

small zoo in mountain recreational centre Abbas Abad. More information is not at disposal.

v rekreačním centru je i zábavní park, vodopád, nákupní centrum atd.
in the recreational centre there is also Amusement park, waterfall, shopping centre etc.

restaurace a kavárna v rekreačním středisku
restaurant and café in the recreational centre

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 17.05. 2012Poslední úprava 17.05. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.