!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Isfahan

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading

Esfahān   اصفهان‎  [Esfahān اصفهان‎  [Esfahān]   ئەسفەھان [Esfahān Isfahán

historicky • historically:  Aspadana


Isfahan Aquarium
  آکواریوم اصفهان
32°38'16"N, 51°36'45"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0066A
     
 
Nazhvan Park
Olfat street
Isfahan 8185613665
IRAN
 
+98 3137780013
+98 3137780014
+98 3137780082
 
N/A
 
info☼isfahanaquarium.com
 
www.isfahanaquarium.com
www.okyanusakvaryum.ir
 
nové velké moderní akvárium (první akvárium s tunelem v Íránu) - na ploše 4000 m2 a 7 m pod povrch země. Jedna velká nádrž s tunelem 35 m dlouhým a další menší akvária s délkou 5 - 10 m. Okolo 5000 ks / 300 - 350 druhů mořských i sladkovodních ryb, paryb (např. 6 druhů žraloků) a bezobratlých (chobotnice, krabi, medúzy, sasanky...). K nejzajímavějším druhům patří měsíčník, žralok kladivoun, žralok obrovský, žralok lidožravý atd.

new large modern aquarium (first aquarium with tunnel in Iran) - on an area of 4,000 m2 and 7 m under the ground. One large tank with 35 m long tunnel and other smaller aquariums with length of 5-10 meters. Around 5000 specimens / 300-350 species of marine and freshwater fish, cartilaginous fish (eg. 6 species of sharks) and invertebrates (octopus, crabs, jellyfish, anemones...). The most interesting species include giant sunfish, hammerhead shark, whale shark, great white shark etc.

dotyková nádrž, obchod se suvenýry, v parku je také park plazů, park ptáků a v budoucnu je plánováno delfinárium
touch pool, souvenir shop, in the park there is also Reptiles Garden, Bird Park and in the future, also Dolphinarium is planed

kavárna
café

15. března 2016
15th March 2016

společně Okyanus Akvaryum a město Isfahán
Okyanus Akvaryum and Isfahan municipality jointly

0,4 ha (4000 m2)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 27.08. 2016Poslední úprava 27.08. 2016 
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.