!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Isfahan

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingEsfahān   اصفهان‎  [Esfahān اصفهان‎  [Esfahān]   ئەسفەھان [Esfahān Isfahán

historicky • historically:  Aspadana


Isfahan Bird Park
Isfahan Birds Garden
 باغ پرندگان اصفهان ‎‎[Bagh-e parandegan Esfahān]
32°38'25"N, 51°36'40"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0022A
     
 
Najvan Park
Isfahan
IRAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
na stránkách města • in the site of the city: www.isfahan.ir/...
na stránkách města • in the site of the city: www.isfahan.ir/... (jen stručné info • the brief info only)
 
 
jedna z nejlepších (ne-li nejlepší) a nejprofesionálnějších zoo Íránu. Největší voliéra s 16ti sloupy má plochu 1,7 ha a výšku 32 m (tj. asi 40.000 m2 sítě) . Pštrosi, dravci, sovy, papoušci, tukani, turaka, bažanti, pávi, plameňáci, pelikáni, čápi, volavky, jeřábi, vodní ptáci, slípky, ibisi, racci, korunáči, holubi, perličky, křepelky, koroptve...

one of the best (if not the best) and most professional zoo of Iran. The largest aviary with 16 columns has an area of 1,7 ha and high of 32 m (ie. about 40,000 m2 of mesh). Ostriches, raptors, owls, parrots, toucans, turacos, pheasants, peacocks, flamingos, pelicans, storks, herons, cranes, waterfowl, swamphens, ibises, gulls, crowned pigeons, pigeons, guinea fowl, quails, partridges...

v parku je také akvárium, park plazů a v budoucnu je plánováno delfinárium
in the park there is also Aquarium, Reptiles garden and in the future, also Dolphinarium is planed

N/A

1998

městské - jedna z deseti zoo s licencí
municipal - one of ten zoos with licence

5,5 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A cca 125 / 5000
(2011)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Brendan Choi, 06.12. 2009
Image 1 of 11
Brendan Choi, 06.12. 2009
Brendan Choi, 06.12. 2009
Brendan Choi, 06.12. 2009
Image 2 of 11
Brendan Choi, 06.12. 2009
Brendan Choi, 06.12. 2009
Brendan Choi, 06.12. 2009
Image 3 of 11
Brendan Choi, 06.12. 2009
Brendan Choi, 06.12. 2009
Brendan Choi, 06.12. 2009
Image 4 of 11
Brendan Choi, 06.12. 2009
Brendan Choi, 06.12. 2009
Brendan Choi, 06.12. 2009
Image 5 of 11
Brendan Choi, 06.12. 2009
Brendan Choi, 06.12. 2009
Brendan Choi, 06.12. 2009
Image 6 of 11
Brendan Choi, 06.12. 2009
Brendan Choi, 06.12. 2009
Brendan Choi, 06.12. 2009
Image 7 of 11
Brendan Choi, 06.12. 2009
Brendan Choi, 06.12. 2009
Brendan Choi, 06.12. 2009
Image 8 of 11
Brendan Choi, 06.12. 2009
Brendan Choi, 06.12. 2009
Brendan Choi, 06.12. 2009
Image 9 of 11
Brendan Choi, 06.12. 2009
Brendan Choi, 06.12. 2009
Brendan Choi, 06.12. 2009
Image 10 of 11
Brendan Choi, 06.12. 2009
Brendan Choi, 06.12. 2009
Brendan Choi, 06.12. 2009
Image 11 of 11
Brendan Choi, 06.12. 2009
Brendan Choi, 06.12. 2009

  Stránka vytvořena 16.05. 2012Poslední úprava 08.07. 2013 
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.