!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Isfahan

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading

Esfahān   اصفهان‎  [Esfahān اصفهان‎  [Esfahān]   ئەسفەھان [Esfahān Isfahán

historicky • historically:  Aspadana


Isfahan Reptiles Garden
Isfahan Live Reptiles Garden
  باغ خزندگان اصفهان  • باغ خزندگان زنده اصفهان
32°38'16"N, 51°36'46"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0065A
     
 
Nazhvan Park
Olfat street
Isfahan
IRAN
 
+98 37780050
 
N/A
 
N/A
 
www.isfahan.ir/...  
 
nový park plazů s asi 40 nádržemi. Hadi (krajty, hroznýši, užovky, korálovci, zmije, kobry...), ještěrky (leguáni, varani, agamy, chameleoni...), krokodýli, želvy, štíři, brouci, strašilky...

new reptile park with about 40 tanks. Snakes (pythons, boas, colubers, coral snake, vipers, cobras...), lizards (iguanas, lizards, agamas, chameleons...), crocodiles, turtles, scorpions, beetles, stick insect...

v parku je také akvárium, ptačí park a v budoucnu je plánováno delfinárium
in the park there is also Aquarium, Bird Park and in the future, also Dolphinarium is planed

N/A

oficiální otevření se konalo 15. března 2016, ale park plazů fungoval již v roce 2012 nebo 2013 (1391 podle íránského kalendáře) - zřejmě šlo o dvě etapy (nejdříve jako výstava živých plazů)
official opening took place on 15th March 2016, but the reptile park functioned already in 2012 or 2013 (1391 in Iranian calendar) - perhaps it was in two stages (first as an exhibition of live reptiles)

soukromé (Ali Gholami - علی غلامی; zvaný "Íránský hadí král" - سلطان مار ایران)
private (Ali Gholami - علی غلامی; Called "Iranian Snake King" - سلطان مار ایران)

1000 m2

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 27.08. 2016Poslední úprava 27.08. 2016 
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.