!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Isfahan

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingEsfahān   اصفهان‎  [Esfahān اصفهان‎  [Esfahān]   ئەسفەھان [Esfahān Isfahán

historicky • historically:  Aspadana


Isfahan Zoo
Isfahan Soffe Park Zoo
 باغ وحش اصفهان‎ ‎‎ •  پارک وحش صفه اصفهان
32°35'32"N, 51°39'00"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0021A
     
 
Soffe Park
Isfahan
IRAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
zoo leží v Soffe Parku, je ve špatném stavu, ale v následujících letech by měla projít třífázovou rekonstrukcí. Lvi, medvědi, opice, jeleni, divočáci, pštrosi, dravci, pávi, čápi atd.

the zoo is located in the Soffe Park, is in poor condition, but should undergo a three-phase reconstruction during next years. Lions, bears, monkeys, deer, wild boars, ostriches, raptors, peacocks, storks etc.

v Isfahánu je také známý Ptačí park
in Isfahan there is also known Bird Park

N/A

N/A

městská (?) - jedna z deseti zoo s licencí
municipal (?) - one of ten zoos with licence

okolo 5 ha
around 5 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 16.05. 2012Poslední úprava 16.05. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.