!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Jolfa

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading

Jolfā, Julfa, Dzhulfi  جلفا [Jolfa Culfa    Džolfa


Jolfa Bird Garden
Bird Garden in Aras • Bird Garden in Aras Free Zone
  باغ پرندگان جلفا  [Bagh-e parandegan Jolfa] • باغ پرندگان  در ارس  [Bagh-e parandegan dar Aras] • باغ پرندگان در منطقه آزاد ارس  [Bagh-e parandegan dar Mantiqih azad Aras]
38°57'39"N, 45°35'23"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0056A
     
 
Jolfa
Mountain Park
Aras Free Zone
East Azerbaijan
IRAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
www.arasfz.ir/...  
 
nový malý ptačí park v blízkosti ázerbájdžánské hranice v Mountain parku (též Kuhestán park) v Aras Free zóně - dravci, papoušci, drobní pěvci, plameňáci, jeřábi, čápi, vodní ptáci, pávi, bažanti, holubi a také psi. V další fázi by měla být přistavěna mini zoo.

new small bird park near the Azerbaijani border in Mountain Park (also Kuhestan park) in Aras Free Zone - raptors, parrots, small songbirds, flamingos, cranes, storks, waterfowl, peacocks, pheasants, pigeons and also dogs. The next stage, a mini zoo should be built.

N/A

N/A

březen 2014
March 2014

soukromé (?)
private (?)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 26.08. 2016Poslední úprava 26.08. 2016 
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.