!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Karaj

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading کرج [Karaj]  Karadž


Karaj Bird Garden
Chaharbagh Bird Garden
 باغ پرندگان کرج  [Bagh-e parandegan Karaj] باغ پرندگان چهار باغ  [Bagh-e parandegan Chahar Bagh]
35°51'12"N, 50°50'31"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0050A
     
 
Golestan panjum street
Chaharbaq
Karaj
IRAN
 
+98 2624562525
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
malá ptačí zahrada se třemi rybníky, ostrůvky a krytou expozicí. Okolo 200 druhů a plemen ptáků - dravci, sovy, pelikáni, plameňáci, čápi, vodní ptáci, krkavci, papoušci, kanáři, pávi, bažanti, okrasné slepice a holubi (údajně největší kolekce okrasných ptáků na Blízkém východě), ale i králíci a makaci

small bird garden with three ponds, islands and indoor exposure. Around 200 species and breeds of birds - raptors, owls, pelicans, flamingos, storks, waterfowl, ravens, parrots, canaries, peacocks, pheasants, ornamental fowl and pigeons (reportedly the largest collection of ornamental birds in the Middle East), but also rabbits and macaques

N/A

N/A

2010 nebo 2011 (1389 podle íránského kalendáře)
2010 or 2011 (1389 in Iranian calendar)

soukromé (Amir Mohammad Amirrad - امیرمحمد امیرراد)
private (Amir Mohammad Amirrad - امیرمحمد امیرراد)

>1 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 24.08. 2016Poslední úprava 24.08. 2016 
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.