!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kerman

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingKermān; Kirman   كرمان‎  [Kermān]   كرمان‎  [Kermān]   Kermán

historicky • historically: Behdesīr


Kerman Aquarium and Museum of Nature
 آکواريوم و موزهي حيات طبيعي‎‎
30°16'31"N, 57°03'37"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0039A
     
 
Motaharry Park
Kerman
IRAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
muzeum s akváriem - 37 menších nádrží a jedna velká (13.000 litrů) - okolo 220 druhů ryb, vodní želvy a údajně i tučňáci; 12 terárií s 16 druhy hadů a bazén s krokodýli. Dříve zde byly i venkovní expozice jiných zvířat - ta byla přestěhována do nové zoo na okraji města.

Museum with aquarium - 37 smaller tanks and one large (13,000 litres) - around 220 species of fish, aquatic turtles and reportedly also penguins; 12 terrariums with 16 species of snakes pool of and crocodiles. Previously there were also outdoor exhibition of other animals - these were moved to the new zoo on outskirt of the city.

dětské hřiště
children's playground

N/A

2000 (?)

městské
municipal

~ 1500 m2

N/A

N/A

N/A N/A N/A cca 240 / ?
(2010)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 17.05. 2012Poslední úprava 17.05. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.