!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kerman

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingKermān; Kirman   كرمان‎  [Kermān]   كرمان‎  [Kermān]   Kermán

historicky • historically: Behdesīr


Kerman Zoo
 باغ وحش كرمان‎‎
30°16'33"N, 57°07'00"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0027A
     
 
Kerman
IRAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
nová zoo, která byla otevřená 2008, ale již předtím bylo několik zvířat (především ptáků) v centru v parku Motarry (a možná i v parku Bahonar). Když bylo zvířat více a v městském parku začala překážet, obec rozhodla zřídit zoo na okraji města. Lvi, medvědi, vlci, lišky, opice, jeleni, divoké ovce, pštrosi, holubi, pávi atd.

new zoo, which was opened 2008, but several animals (especially birds) were already before that in the city center in the Motarry Park (and maybe even in Bahonar Park). When the animals were in larger number, and began to disturb in the city park, the municipality decided to establish a zoo on the outskirts of town. Lions, bears, wolves, foxes, monkeys, deer, wild sheep, ostriches, pigeons, peacocks etc.

N/A

N/A

2008

městská
municipal

cca 3,3 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A 31 / ?
(2011)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 17.05. 2012Poslední úprava 17.05. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.