!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kermanshah

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading

Bakhtaran, Bākhtarān, Kermānshāhān  کرمانشاه [Kermānshāh کیرمانشاه [Kermānshāh]   کرماشان [Kirmashan]   Kirmaşan  Kermánšáh


Sadaf Birds Garden
  باغ پرندگان صدف  [Bagh-e parandegan Sadaf]
34°18'20"N, 47°02'20"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0054A
     
 
Beltway
Kermanshah
IRAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
nový moderní ptačí park - okolo 140 druhů / 2.000 kusů ptáků - většinou druhy z Jižní Ameriky a východní Asie a asi 10% místních. Pštrosi, dravci, sovy, papoušci, tukani, pávi (modří i zelení), bažanti, slepice, plameňáci, čápi, vodní ptáci, holubi... Kromě ptáků i několik makaků. Podle některých informací byl ptačí park v srpnu 2016 zavřen kvůli finančním problémům, není však zřejmé zda trvale nebo dočasně.

New modern bird park - around 140 species / 2,000 specimens of birds - mostly species from South America and East Asia and about 10% local. Ostriches, raptors, owls, parrots, toucans, peacocks (blue and green), pheasants, chickens, flamingos, storks, waterfowl, pigeons... In addition to birds also several macaques. According to some information, the bird park was closed in August 2016 because of financial problems, however it is not clear whether permanently or temporarily.

N/A

N/A

září 2011
September 2011

soukromé
private

~2 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A ~140 / ~ 2000
(2011)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 26.08. 2016Poslední úprava 26.08. 2016 
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.